Rejestracja

zasady hasła: min. 10 znaków, musi zawierać 1 znak specjalny

Dane adresowe (do faktury)

Dane miejsca odbioru i dostarczenia sprzętu

Kopiuj z danych do faktury
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Manta S.A. moich danych osobowych w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy gwarancji/zlecenia naprawy. Treść polityki prywatności dostępna jest na stronie https://manta.com.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie firmy. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mailem informacji o przebiegu zgłoszenia